Пациентите на първо място

Вашите нужди са най-важни за нашия екип.

Качествена грижа за Вас

При нас ще получите максимална грижа и внимание.

Перфектно обслужване

Можете да се свържете с нас на имейл, телефон и адрес.

Всички необходими съоражения

„МДЦ- Неврокоп“ ООД е Лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ , което разполага с операционен блок и 6 легла за краткосрочно лечение и наблюдение до 48 часа.

Оперативни процедури

„МДЦ- Неврокоп“ ООД има договор с НЗОК за изпълнение на АПр № 18 „Оперативни процедури в областта на ушите , носа и гърлото и лицево -челюстната област с малък обем на сложност“

Работно Време

ПОНЕДЕЛНИК
08:00 – 20:00
ВТОРНИК
08:00 – 20:00
СРЯДА
08:00 – 20:00
ЧЕТВЪРТЪК
08:00 – 20:00
ПЕТЪК
08:00 – 20:00
СЪБОТА
09:00 - 14:00
НЕДЕЛЯ
ПОЧИВЕН ДЕН

Договор с НЗОК

„МДЦ- Неврокоп“ ООД има договор с НЗОК за изпълнение на Извънболнична медицинска помощ по следните специалности:
1. Ушно -носно -гърлени болести – Д-р Георги Николов Мегданов
2. Хирургия – Д-р Велизар Георгиев Геранов.
3. Урология – Д-р Велизар Георгиев Геранов.
4. Педиатрия- Д-р Магдалена Николова Кълвачева -Стоева.
5. Акушерство и гинекология- Д-р Иван Мирчев Стоев.
6. Очни болести- Д-р Драгомир Драгомиров Геров.
7. Дентална Медицина -Д-р Снежана Бакърова.

Допълнителна информация

В „МДЦ- Неврокоп“ ООД се извършват оперативни интервенции в областта на УНГ- болести, Хирургия, Урологи и Офталмология.

В „МДЦ- Неврокоп“ ООД има две ЛКК комисии.
1. УНГ-ЛКК
2. Хирургична -ЛКК

Издаване на документи

1. Издаване на болничен лист от лекуващите лекари / лекарите по дентална медицина и ЛКК.
– безплатно.
2. Издаване на дубликат на болничен лист-10лв.
3. Издаване на медицинска документация / мед. рецепти, предписания, протоколи, удостоверения, свидетелства, експертизи и др. /-безплатно
4. Изготвяне на етапна епикриза при привеждане на пациент от едно ЛЗ за болнична помощ в друго – безплатно.
5. Изготвяне на епикриза при изписване на пациент от ЛЗ за болнична помощ- безплатно.
6. Предоставяне на здравна информация от ЛЗ, отнасяща се до здравословното състояние на пациента , включително копия от медицинските му документи- безплатно.
7. Запознаване на наследници и роднини по права и съребрена линия до четвърта степен включително със здравната документация за починал пациент и предоставяне на копия от мецицинските документи – безплатно.

6

Специалисти

81

Медицински услуги

6

Легла за наблюдение

0

Компромис в грижата за Вас

Нашите Лекари

Д-р Георги Мегданов
УНГ
Д-р Велизар Геранов
Урология, Хирургия
Д-р Магдалена Кълвачева-Стоева
Педиатрия
Д-р Иван Стоев
Акушерство и гинекология
Д-р Драгомир Геров
Очни болести
Д-р Снежана Бакърова
Дентална Медицина
Винаги насреща, за да помогнем.

Свържете се с нас

  Гоце Делчев – Централен офис

  Посетете ни на адреса за повече и по-подробна информация. Нашият екип ще Ви съдейства по възможно най-професионалния начин.

  0751 602 22

  msc_nevrocop@mail.bg

  ул.Стара Планина 7в

  Гоце Делчев