Ценоразпис на предлаганите услуги

За неосигурени пациенти и пациенти без направление

Първичен преглед
25,00 лв.
Вторичен преглед
15,00 лв.
Домашни посещения
25,00 лв.
Вземане на венозна кръв
3,00 лв.
Венозна инжекция
3,00 лв.
Мускулна инжекция
2,50 лв.
Подкожна инжекция
2,50 лв.
Скарификационна проба
13,00 лв.
Венозна инфузия без стойността на консумативите
15,00 лв.
Стомашна промивка
15,00 лв.
Назална стомашна сонда
15,00 лв.
Инхалация с Вентолин
8,00 лв.
Инхалация с NaCl 0.9 %
10,00 лв.
Абдоминална ехография
15,00 лв.
Повърхностна анестезия
10,00 лв.
Инфилтрационна анестезия
20,00 лв.
Катетеризация
15,00 лв.
Шев на първична рана малка
15,00 лв.
Шев на първична рана средна
25,00 лв.
Шев на първична рана голяма
35,00 лв.
Шев на вторична рана
20,00 лв.
Превръзка на рана с дренаж
20,00 лв.
Премахване на повърхностни подкожни тумори
35,00 лв.
Премахване на кожни образувания
30,00 лв.
Уретроцистоскопия
30,00 лв.
Пункция на хидроцеле, сперматоцеле, хематоцеле
25,00 лв.
Пункция на повърхностни кисти и абсцеси
20,00 лв.
Инцизия и дренаж на кисти и абсцеси
30,00 лв.
Коремна и гръдна пункция
30,00 лв.
Обработка на фимоза и парафимоза
20,00 лв.
Сциркумсцизио
60,00 лв.
Операция /пункция / при хидроцеле
30,00 лв.
Инцизия, дренаж при перианален абсцес
30,00 лв.
Операция / аспирация / при кисти на епидидима
30,00 лв.
Лигиране на хемороидален възел
30,00 лв.
Лигиране на хемороидален възел
60,00 лв.
Операция при херния
100,00 лв.
Почистване на хематом и дренаж от оперативна рана
30,00 лв.
Екстирпация на лимфен възел
35,00 лв.
Инцизия и дренаж на млечна жлеза
30,00 лв.
Пункция на става
30,00 лв.
Екстирпация, частична резекция на „крив” нокът
30,00 лв.
Кожно –мускулна биопсия
40,00 лв.
Корекция на цикатрикс
30,00 лв.
Ексцизия / дисцизия на интрасфинктерна перианална фистула
45,00 лв.
Ретробулбарна и парабулбарна инжекция
15,00 лв.
Промивка на конюнктивален сак
5,00 лв.
Промивка на слъзни пътища
10,00 лв.
Отстраняване на шев от роговица и склера
20,00 лв.
Отстраняване на чуждо тяло от роговица
20,00 лв.
Отстраняване на чуждо тяло от конюнктива
15,00 лв.
Отстраняване на мигли
5,00 лв.
Премахване на халацион
25,00 лв.
Слухопротезиране
10,00 лв.
Предна тампонада
15,00 лв.
Задна тампонада
20,00 лв.
Отстраняване на тампонада
5,00 лв.
Инцизия на перитонзиларен абсцес
15,00 лв.
Ревизия на перитонзиларен абсцес
10,00 лв.
Отстраняване на полип от външния слухов проход
20,00 лв.
Коагулация на кръвоносни съдове
20,00 лв.
Изследване на гласа с индиректна ларингоскопия
10,00 лв.
Отваряне на абсцес на носна преграда
10,00 лв.
Пункция или промивка на максиларен синус
20,00 лв.
Отваряне на абсцес на езика
10,00 лв.
Биопсия на устна кухина, фарингс, ларингс
12,00 лв.
Цитонамазка
10,00 лв.
Колпоскопия
10,00 лв.
Електрокоагулация на ектопия на маточната шийка
15,00 лв.
Инцизия на фурункул в областта на гениталийте
15,00 лв.
Инцизия с дренаж на бартулинов абсцес
20,00 лв.

ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИТЕ УСЛУГИ ПО ДОГОВОР С НЗОК (За осигурени пациенти и пациенти с направление)

Първични посещения
22,00 лв.
Вторични посещения
9,50 лв.
Първични профилактични прегледи по програма „Майчино здравеопазване”
21,50 лв.
Вторични профилактични прегледи по програма ”Майчино здравеопазване”
13,00 лв.
Първични специализирани прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ
21,00 лв.
Вторични специализирани прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ
12,50 лв.
Първични прегледи на ЗОЛ от 0-18г. при специалист „Детски болести”
22,00 лв.
Профилактични прегледи на ЗОЛ до18г. при специалист „Детски болести”
13,00 лв.
Профилактични прегледи на ЗОЛ над 18г. от рискови групи
12,00 лв.
Потребителска такса за лица извън чл.37 ал.1 и 2 от ЗЗО
2,90 лв.
Потребителска такса за пенсионери по чл.37 ал.1 и 2 от ЗЗО
1,00 лв.